Noi Italiani

Italianen, 13 ongelukken! 

Iedereen die me iets of wat kent, weet dat ik een gezonde chauvinisme heb voor alles wat Italië aangaat. Italiaan zijn, is in mijn ogen meer dan een nationaliteit, het is meer dan de taal spreken, het is zelfs meer dan een cultuur. Volgens mij is het een levenswijze. Een levenswijze die steeds gebaseerd is op het grijpen van opportuniteiten. Niet op een negatieve manier, noch uit egoïsme, maar om iets positiefs op te wekken in een groter geheel. Ik kan me inbeelden dat dit als opschepperij kan beschouwd worden, waarvoor mijn excuses, niet de bedoeling. Er is niets mis met trots te zijn, zolang je maar niet in extreme valt.

Italianen zijn een vreemd volkje. Het enig volk dat ontzettend houdt van dualiteit. Drama versus opportunisme en er mee weg komt. Zelfs op zulke manier dat bij elke mislukking of creatie van een gedrocht, men op zoek gaat naar de kans om het anders te beschouwen. En het mondiaal te vermarkten.

Chiunque mi conosca, chi più, chi meno, sa bene del mio sciovinismo per tutto ciò che riguarda l’Italia. Ai miei occhi essere italiano è più di avere la nazionalità, è più che parlare la lingua, è addirittura più di una cultura. Penso che sia un modo di vivere. Un modo di vivere che si basa spesso sul cogliere le occasioni. Non in modo negativo, né egoisticamente, ma per produrre qualcosa di positivo in un tutto più grande. Posso immaginare che questo possa essere considerato un vanto, e di ciò mi scuso, ma non è assolutamente questa l’intenzione. Non c’è niente di sbagliato nell’essere orgogliosi, fino a quando ovviamente non si raggiungono livelli estremi.  

Gli italiani sono un popolo strano. Gli unici che eccezionalmente amano la dualità. Drammaticità contro opportunismo: così riescono a cavarsela. Addirittura, in una maniera tale che al fallimento o alla creazione di un obbrobrio, vanno alla ricerca della possibilità di vedere tutto in un modo completamente diverso. Per poi commercializzare a livello mondiale. 

Toren van Pisa  

De bouwmeesters Guglielmo en Buonanno waren in de twaalfde eeuw niet van plan een scheve toren te bouwen. Ze begonnen in 1173 met bouwen en al snel bleek dat deze begon over te hellen. We breken het niet af, we maken er een wereldbekende trekpleister van voor alle amateurfotografen die verantwoordelijk zijn voor het rechthouden van de toren.

Torre di Pisa  

Nel dodicesimo secolo, i costruttori Guglielmo e Bonanno non avevano in mente di costruire una torre storta. I lavori della torre iniziarono nel 1173 ma ben presto si accorsero che questa iniziava ad inclinarsi. Ancora oggi, la torre è lì. È diventata un’attrazione di fama mondiale per tutti i fotografi amatoriali incaricati di mantenerla dritta.   

Pizza  

Waar het woord Pizza precies vandaan komt zijn de meningen over verdeeld. Eén van de mogelijkheden zou kunnen zijn dat het afkomstig is uit het Latijn; Picea. Een woord dat door de Romeinen gebruikt werd om het zwart worden van brood in een oven aan te geven. Maw een mislukte platte broodbodem, wordt de wereld beroemde Italiaanse pizza. We moeten het niet hoog in onze bol hebben om te beweren dat we de uitvinder zijn van de pizza, alle volkeren hadden wel een platte eetbare broodproduct. Maar het product te commercialiseren en de toevallige ontstaan van de “pizzeria” is wel volledig te danken aan de italianen.

Pizza  

Le opinioni sull’origine della parola ‘pizza’ sono ancora contrastanti. Secondo alcuni sembra derivare dal termine latino ‘picea’, utilizzato dagli antichi Romani per riferirsi all’annerimento del pane quando veniva messo nel forno. In altre parole, quella base di pane dalla forma piatta e cotta per sbaglio, è conosciuta oggi come la famosissima pizza italiana. Una cosa è certa: non dobbiamo preoccuparci di affermare di essere gli inventori della pizza. D’altronde, tutti i popoli avevano nella loro gastronomia un prodotto piatto a base di pane. Anche se, è opportuno ricordarlo, la commercializzazione del prodotto e la diffusione delle pizzerie è dovuto interamente agli italiani.  

Catenaccio  

Is een voornamelijk in Italië toegepaste speelstijl in het voetbal. Catenaccio is het Italiaanse woord voor ‘grendel’. Het is dan ook een systeem dat zich vooral richt op een goed georganiseerde en effectieve verdediging, die de aanvallen van de opponenten moet neutraliseren. Geen mooi spel, maar verdomd efficiënt. Wat kan lelijkheid toch soms mooie resultaten leveren.

Catenaccio  

È uno schema tattico usato nel calcio italiano fino agli anni Settanta. Si tratta di un sistema che si concentra principalmente su una difesa ben organizzata ed efficace che ha lo scopo di neutralizzare l’attacco degli avversari. Non è un bel gioco, ma è maledettamente efficiente. Insomma, ciò che è brutto a volte può dare ottimi risultati. 

 

Venezia  

Een stad dat afstevent onder water te lopen, is een trekpleister met naam en faam geworden voor vele toeristen. Zelfs overweegt men te werken met een toeristenpas om de stad binnen te mogen owv het massale toerisme. Je stad in verval zo profileren dat iedereen er wel naar toe wil gaan. Is toch een prachtig staaltje van serendipiteit.

Venezia  

Una città che sta per essere sommersa, diventata attrazione turistica per antonomasia. A Venezia stanno addirittura pensando di attivare un pass turistico per entrare in città a causa della grande affluenza. Ebbene, dipingi la tua città come un posto in declino in modo che tutti vogliano andarci. Ancora oggi, Venezia rimane un meraviglioso esempio di serendipità. 

 

Dolce far niente  

Lui zijn of niet lui zijn, heeft er niets mee te maken. Anders gezegd: De Italiaan ziet het ‘niets’ doen als een belangrijke activiteit, naast het werken, koken en het hebben van een sociaal leven, terwijl anderen het zien als een gunst die men moet verdienen. Het ophemelen van even lekker niets doen is niet iedereen gegeven. Genieten van je moment het is je gegund. De voorbode van mindfulness in al zijn glorie. Is het een excuus om niets te moeten doen of is er een bepaalde waarheid om je zelf niet voorbij te lopen. De keuze laat ik aan jou over.

Dolce far niente  

Essere pigri o non essere pigri non c’entra niente. In altre parole: l’italiano vede il “dolce far niente” come un’attività importante, oltre a lavorare, cucinare e avere una vita sociale. Altri invece lo vedono come un favore che si deve guadagnare. Lodare il fatto di non fare nulla non è affatto scontato. Goderti il tuo momento ti è concesso eccome. Il preludio della consapevolezza in tutta la sua gloria. È una scusa per non fare nulla o una certa verità per non essere troppo precipitosi? Lo lascio scegliere a voi.  

Christoffel Colombus  

Christoffel Columbus werd in 1451 geboren in de Italiaanse stad Genua. Christoffel Columbus wordt door velen gezien als dé ontdekker van Amerika. Je zou kunnen zeggen dat de oorspronkelijke bewoners van Amerika, de indianen, de ontdekkers zijn, maar dat was in de rest van de wereld helemaal niet bekend. De ontdekking van Amerika door Columbus was eigenlijk een soort toeval, want hij wilde eigenlijk naar India varen. Toen hij in 1492 in Amerika aankwam, dacht hij dat hij in India was. Dit was ook de reden dat hij de oorspronkelijke bewoners van Amerika indianen noemde. Van een misser gesproken en toch wereld- en generatie-breed beroemd worden.

Cristoforo Colombo 

Cristoforo Colombo nacque a Genova nel 1451. Da molti viene visto ancora oggi come colui che ha scoperto l’America. Tuttavia, si potrebbe dire che i veri scopritori furono proprio gli abitanti originari delle Americhe, quelli che vengono definiti ‘gli indiani’. La scoperta dell’America per conto di Colombo fu in realtà un caso: il navigatore genovese era partito per raggiungere le Indie. Quando sbarcò sulle coste americane nel 1492, credette di essere arrivato, appunto, in India. Ecco perché chiamò i suoi abitanti ‘indiani’. Gli è bastato un solo errore per diventare famoso in tutto il mondo.  

 

Nutella  

Vlak na de Tweede Wereldoorlog, in 1946, zijn cacaobonen schaars en kosten ze veel geld. Pietro Ferrero, een Italiaanse banketbakker, maakt een smeersel waarbij hij de helft van de chocola door hazelnoten vervangt. Het spreekt vanzelf dat zijn dessert een enorm succes is. Hij noemt het nieuwe chocoladesmeersel Giandujot. Enkele jaren later smelt zijn Giandujot op een snikhete dag in de zon en verandert in een heerlijke smeuïge pasta die hij de naam Supercrema geeft: het huidige Nutella! Toeval of niet, we vinden het Super lekker.

 

Prachtige voorbeelden van positief opportunisme. Iets waar we in deze tijd van kunnen leren. Opportuniteit versus drama. De zoektocht naar de balans tussen de dualiteit is cultuur. Zoals ik al eerder vermeld, italiaan of Italofiel of liefde voor Italië overstijgt cultuur. Het is een levenswijze. Iets wat je gelukkig maakt, iets waar je vol passie naar smacht, wanneer het je uitkomt. Een buongiorno is meer dan een goedemorgen, het is een oprechte zonneschijn die je toevertrouwt aan de mensen rondom je. Je geniet en je treurt, waar spontaniteit de gemeenschappelijk noemer is. La vita é bella is niet alleen voor Italië het is voor iedereen die graag in het leven staat in goede en slechte tijden. De zoektocht naar “gelukkig zijn” maakt het leven onrealistisch. Maak geen veronderstellingen, doe meer, verwacht minder, glimlach meer, droom groots en lach veel meer. De overtuiging dat een traan of een lach zowel positief als negatief kan zijn, is de essentie.

Het bedrijfsleven heeft ook nood aan meer positief opportunisme. We hebben meer bedrijven nodig die waarde gedreven zijn in plaats van kostengedreven. Bedrijven die waarden ademen ipv ze te gebruiken als een hol marketingverhaal. Hoe zou onze maatschappij eruit zien als alle ondernemingen een gemeenschappelijke visie hebben. Zorgt je product of dienstverlening voor een betere morgen, een beter perspectief voor de samenleving? Ja? Dan heb je een duurzaam bestaansrecht. Neen? Ga verder op zoek. Want je bedrijf gaat het nieuw normaal niet redden. De ongewone tijden van 2020 hebben ons geleerd dat je niet onmiddellijk alle problemen kunt oplossen. We hebben niet alles in handen. Kortom gebruik de Italiaanse levenswijze en bekijk de opportuniteiten die rondom je zijn. Geniet van het moment en herbron in de tijd dat je even niets kan. Niet omdat je het na hard werken hebt verdient. Maar omdat het een deel van het levensproces is. Ontdek zoveel mogelijk mogelijkheden, niet naar drempels. Bedrijfscultuur mag wat meer Italia kleuren. Groen voor de duurzame oplossingen, Wit voor de hoop en Rood voor Passievol op zoek gaan naar positief opportunisme. Wij en zij binnen een onderneming bestaat niet. Het is wij samen voor één gemeenschappelijke doel. La grintà tonen in al je activiteiten en verantwoordelijkheden. Kun je dit niet? Stop bij het bedrijf en zoek een andere pad. Een ander opportuniteit, maar blijf er positief over. Wees even vreemd als dat volkje in de laars.

Nutella  

Poco dopo la Seconda guerra mondiale, nel 1946, le fave di cacao erano poche e pertanto molto costose. Pietro Ferrero, un pasticcere italiano, preparò una crema sostituendo metà del cioccolato con le nocciole. Inutile dire che oggi la sua ricetta è alla base di un prodotto di enorme successo. Inizialmente, decise di chiamare la nuova crema al cioccolato Giandujot. Quando poi il Giandujot si sciolse sotto il sole di un’afosa giornata estiva, si trasformò in una deliziosa pasta cremosa, successivamente denominata Supercrema: l’attuale Nutella!  

Questi non sono altro che grandiosi esempi di opportunismo positivo. Qualcosa da cui oggi possiamo imparare. Opportunità contro drammaticità. La ricerca dell’equilibrio tra dualità è cultura. Come ho detto prima, l’italiano o l’italofilo o l’amore per l’Italia trascendono la cultura. Non è altro che uno stile di vita. Qualcosa che ti rende felice, qualcosa che brami con passione, quando ti fa comodo. Un buongiorno è più di un good morning, è un sole sincero che affidi a chi ti circonda. Dove la spontaneità è il comune denominatore, ti diverti, poi piangi. ‘La vita è bella’ non appartiene solo all’Italia, ma a tutti coloro a cui piace godere della vita nei suoi momenti belli e brutti. La ricerca della felicità rende la vita irrealistica. Non fare alcuna supposizione, fa’ di più, aspettati di meno, sorridi di più, sogna in grande e ridi, tanto. La convinzione che una lacrima o un sorriso possano essere sia positivi che negativi è la vera essenza. 

La vita imprenditoriale necessita anche di un opportunismo più positivo. Abbiamo bisogno di più aziende orientate al valore piuttosto che ai costi. Aziende che ‘respirano’ i veri valori invece di usarli come una triste e vuota storia per il marketing. Come sarebbe la nostra società se tutte le aziende avessero una visione in comune? Dai abbastanza importanza ai tuoi prodotti e ai tuoi servizi in modo da ottenere un domani migliore, una prospettiva migliore? Sì? Allora hai una motivo per esistere. No? Porta avanti la tua ricerca. Perché la tua azienda normalmente non salverà il nuovo. I tempi insoliti del 2020 ci hanno insegnato che i problemi non possono essere risolti da un momento all’altro.   

Non abbiamo tutto nelle nostre mani. Insomma, usa lo stile di vita italiano e guarda alle opportunità che ti circondano. Goditi il ​​momento e ricarica le batterie quando non puoi fare nulla. Non perché te lo sei guadagnato dopo aver lavorato tanto. Ma perché ciò fa parte della vita. Scopri quante più possibilità, non fermarti davanti ai limiti. La cultura aziendale può colorare un po’ di più l’Italia. Verde per le soluzioni sostenibili, bianco per la speranza e rosso per la passione e la ricerca verso un opportunismo più positivo. All’interno di un’azienda non esiste il ‘loro e noi’. Si tratta di un ‘noi’, tutti insieme per uno scopo comune. Mostra la grinta in tutte le tue attività e responsabilità. Non riesci a farlo? Allora fermati e cerca un’altra strada. Un’altra opportunità, ma resta positivo.  

Sii strano proprio come quel popolo che abita lo stivale! 

Ciao 
Mauro De Bonis  

Hoe ver reikt jouw liefde voor Italië? Samen ontdekken we het, samen worden we un vero amico del Taste Italy.?

> > > 
close-link

Taste-Italy.be maakt gebruik van cookies. Door onze website te bezoeken verklaar je je hiermee akkoord. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'cookies toestaan" om de surfervaring te verbeteren. Als je doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van de cookie-instellingen of je klikt op "Accepteren" dan ga je akkoord met deze instellingen.

Sluiten