Dante’s neus

Zijn precieze geboortedag in het jaar 1265 kennen we niet, maar zeker is wel dat vandaag 701 jaar geleden Dante Alighieri stierf in Ravenna. In 2021 werd die sterfdag nog groots herdacht in Italië.

Hoe zag Dante er eigenlijk uit? Daar weten we maar weinig van. In de tijd waarin hij leefde waren portretten van profane figuren zeldzaam, en als ze al gemaakt werden waren ze niet realistisch, al begon daar in de eerste helft van de 14e eeuw langzaam verandering in te komen met een schilder als Giotto.

Op de talloze schilderijen waarop Dante in de loop der eeuwen is afgebeeld zien we hem bijna altijd met een haviksneus, die wel heel prominent aanwezig is op het portret dat we het beste kennen, namelijk dat van Sandro Botticelli (beneden links). Deze naso aquilino dankt de dichter aan een beschrijving van zijn uiterlijk van de hand van bijna-tijdgenoot Giovanni Boccaccio. Recent onderzoek wijst echter uit dat die haviksneus weinig waarschijnlijk is.

Wie op zoek gaat naar de oudste afbeelding van Dante belandt al gauw in mistige sferen. De Italiaanse Wikipediapagina over Dante houdt het op een fresco (jawel, uit de school van Giotto) in het Palazzo dell’Arte dei Giudici e Notai in Florence (onder midden). De Nederlandse pagina noemt dat fresco niet eens op de portrettenlijst en voert een afbeelding, ook van Giotto, in de Cappella del Podestà in het Palazzo del Bargello ten tonele (onder rechts). Enige troost: ze dateren beide van omstreeks 1335.

Over Alfons Caris 107 Artikelen
Alfons Caris is vertaler Italiaans-Nederlands en publiceert over Italië in zijn blog www.initalia.nl.